Szkolenie: Raportowanie i audyt w projektach Horyzont 2020, 16 października 2019 r.

Szanowi Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie pt.: „Raportowanie i audyt w projektach Horyzont 2020”, prowadzone przez ekspertów Komisji Europejskiej w dn. 16 października 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Odbywa się ono w ramach „Communication Campaign” prowadzonej przez Komisję Europejską w różnych krajach. Jest to trzecie już szkolenie tego typu odbywające się w Polsce, poprzednie miały miejsce w październiku 2015 i w listopadzie 2017. Oba były poświęcone omówieniu i wyjaśnieniu zasad związanych z finansowaniem i rozliczaniem projektów H2020. Tematyka obecnego szkolenia będzie skupiała się na raportowaniu finansowym i audycie.

Adresatem są przede wszystkim służby finansowo-administracyjne zajmujące się zarządzaniem i rozliczaniem projektów z instytucji aktywnych w Programach Ramowych. Akcja informacyjna ma służyć rozpowszechnianiu informacji o zasadach raportowania kosztów projektu, a co za tym idzie minimalizowaniu liczby błędów popełnianych przez beneficjentów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na omówienie prawidłowego sprawozdawania kosztów wynagrodzeń, jako że ta kategoria wywołuje zazwyczaj najwięcej pytań i wątpliwości beneficjentów.

Miejsce szkolenia – Uniwersytet Warszawski, dawny gmach biblioteki uniwersyteckiej (BUW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Szkolenie będzie przeprowadzone w języku angielskim (nie będzie zapewnione tłumaczenie na język polski).

Rejestracja na szkolenie i wstępny program spotkania: http://www.kpk.gov.pl/?event=raportowanie-i-audyt-w-projektach-horyzont-2020

Żródło informacji: https://www.kpk.gov.pl/?p=49309

ZAPRASZAMY w imieniu współorganizatorów – Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.