Szkolenie: Raportowanie i audyt w projektach Horyzont 2020, 16 października 2019 r.

Szanowi Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie pt.: „Raportowanie i audyt w projektach Horyzont 2020”, prowadzone przez ekspertów Komisji Europejskiej w dn. 16 października 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Odbywa się ono w ramach „Communication Campaign” prowadzonej przez Komisję Europejską w różnych krajach. Jest to trzecie już szkolenie tego typu odbywające się w Polsce, poprzednie miały miejsce w październiku 2015 i w listopadzie 2017. Oba były poświęcone omówieniu i wyjaśnieniu zasad związanych z finansowaniem i rozliczaniem projektów H2020. Tematyka obecnego szkolenia będzie skupiała się na raportowaniu finansowym i audycie.

Adresatem są przede wszystkim służby finansowo-administracyjne zajmujące się zarządzaniem i rozliczaniem projektów z instytucji aktywnych w Programach Ramowych. Akcja informacyjna ma służyć rozpowszechnianiu informacji o zasadach raportowania kosztów projektu, a co za tym idzie minimalizowaniu liczby błędów popełnianych przez beneficjentów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na omówienie prawidłowego sprawozdawania kosztów wynagrodzeń, jako że ta kategoria wywołuje zazwyczaj najwięcej pytań i wątpliwości beneficjentów.

Miejsce szkolenia – Uniwersytet Warszawski, dawny gmach biblioteki uniwersyteckiej (BUW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Szkolenie będzie przeprowadzone w języku angielskim (nie będzie zapewnione tłumaczenie na język polski).

Rejestracja na szkolenie i wstępny program spotkania: http://www.kpk.gov.pl/?event=raportowanie-i-audyt-w-projektach-horyzont-2020

Żródło informacji: https://www.kpk.gov.pl/?p=49309

ZAPRASZAMY w imieniu współorganizatorów – Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW.