The EEA and Norway Grants – Fund for Regional Cooperation – wstrzymanie naboru wniosków w ramach wewnątrzuczelnianego konkursu

Informujemy, że wewnętrzny konkurs z terminem do 15 czerwca został wstrzymany do odwołania. Szczegółowych informacji udziela Bartosz Brach: 22 55 24 215, bartosz.brach@adm.uw.edu.pl

Do 1 lipca trwa nabór wniosków (Concept Note – pierwszy etap) w ramach EEA and Norway Grants – Fund for Regional Cooperation.

Tematyka konkursu:
– Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;
– Integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczanie ubóstwa;
– Środowisko, energia, zmiana klimatu i niskoemisyjna gospodarka;
– Kultura, społeczeństwo obywatelskie, rządy prawa i podstawowe prawa i wolności;
– Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.

WAŻNE: Dany wnioskodawca może złożyć tylko jedna aplikację. Oznacza to, iż Uniwersytet Warszawski może być liderem lub partnerem w konsorcjum tylko w jednym złożonym w tym konkursie wniosku. W związku z powyższym prosimy o dostarczenie zamierzonej do złożenia aplikacji oraz zgody kierownika jednostki (dokument dostępny na stronie BOB) wraz z analizą ryzyka do Biura Obsługi Badań do 15 czerwca. Na podstawie przekazanych do BOB wniosków zostanie podjęta, który z nich zostanie złożony z ramienia UW.

Poniżej ważne informacje dotyczące tego konkursu:
• Wnioski mogą składać konsorcja złożone co najmniej 3 krajów (lista krajów dostępna jest w przewodniku).
• Budżet projektów musi przekraczać 1 mln EUR.
• Uniwersytety mogą otrzymać do 90% finasowania – wymagany jest wkład własny w wysokości 10%*.
• Grant nie przewiduje dodatkowych wynagrodzeń dla wykonawców (możliwa jest jedynie refundacja wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę).
• Koszty pośrednie – 15% od kosztów osobowych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie grantodawcy.

*Istnieje możliwość dofinansowania 90% wkładu własnego ze środków MNiSW (Projekty Międzynarodowe Współfinansowane).

Kontakt w BOB: Bartosz Brach, bartosz.brach@adm.uw.edu.pl, 22 55 24 215.