UWERTURA, NCN – konkurs na staże w zespołach naukowych realizujących badania ze środków ERC

15 grudnia br. zostanie uruchomiony nowy konkurs Narodowego Centrum Nauki – Uwertura. Konkurs skierowany jest do osób, które zainteresowane są stażami w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Będzie to pierwszy konkurs tego typu realizowany przez NCN w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC). Konkurs ma na celu wsparcie uczonych z polskich jednostek naukowych w skutecznym występowaniu o granty ERC na realizację prowadzonych badań. Udział w konkursie otwiera możliwość sfinansowania stażu w zagranicznym ośrodku, w wybranym zespole naukowym realizującym grant ERC i jest dedykowany osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, którzy w swym dorobku posiadają granty NCN. Zasadniczym założeniem UWERTURY jest obowiązek złożenia przez osobę, która będzie realizowała staż w ramach tego konkursu, wniosku o grant ERC zaplanowany do realizacji w polskiej jednostce naukowej. Od września br. ERC planuje akcję promocyjną programu Fellowship to visit ERC grantee, w której zespoły naukowe realizujące granty ERC zachęcane będą do przyjmowania stażystów, pochodzących z krajów które przystąpią do programu.