Warsztaty dla wnioskodawców – Tworzenie optymalnego środowiska w instytucji do aplikowania o granty ERC

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na warsztaty dla pracowników instytucji naukowych nt. tworzenia optymalnego środowiska aplikowania o granty ERC. Spotkanie adresujemy przede wszystkim do pracowników administracji, którzy aktywnie wspierają naukowców w aplikowaniu oraz realizacji projektów badawczych.

W trakcie spotkania określimy bariery i problemy, z jakimi mierzą się aplikanci, a następnie poszukamy możliwych rozwiązań. Dobre praktyki związane ze wsparciem naukowców w aplikowaniu przedstawią pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, który jest liderem w pozyskiwaniu grantów ERC w Polsce.

Wstępny program spotkania:

8:30 – 9:00 Rejestracja
9:00 – 9:05 Powitanie
9:05 – 9:15 Wprowadzenie do części warsztatowej
9:15 – 10.00 Część 1 – zdefiniowanie barier instytucjonalnych
10:00 – 10:15 Przerwa
10:15 – 11:00 Część 2 – jak możemy znieść bariery instytucjonalne?
11:00 – 11:45 Podsumowanie – prezentacja rezultatów warsztatów
11:45 – 12:15 Przykłady dobrych praktyk

W trakcie części warsztatowej uczestnicy będą podzieleni na 4 grupy poświęcone następującym zagadnieniom:

  1. Kwestie administracyjne/prawne/finansowe podczas przygotowania wniosku
  2. Kwestie administracyjne/prawne/finansowe podczas realizacji projektu
  3. Wynagrodzenia i zagadnienia związane z zatrudnianiem członków zespołu projektowego
  4. Strategia rozwoju kadry naukowej

WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ 2 SIERPNIA 2018 r., miejsce: sala 317, budynek Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

Warsztaty są organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym CENTRUM
Programów Ramowych UE na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

Rejestracja: http://bob.strony.uw.edu.pl/warsztaty-dla-wnioskodawcow-erc-2-08-2018/

Liczba miejsc jest ograniczona.