Warsztaty pt. „Zostań ekspertem Komisji Europejskiej” na UW, 28 sierpnia 2019 r.

Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW zaprasza na warsztaty „Zostań ekspertem Komisji Europejskiej”, które odbędą się 28 sierpnia (środa) w godzinach 09:30-14:00 w laboratorium komputerowym Wydziału Neofilologii UW (ul. Dobra 55, sala 2.019).

Warsztaty skierowane są zarówno do naukowców (profesorów, doktorów, doktorantów), jak również do osób, które nie prowadzą badań, ale posiadają doświadczenie w sektorze publicznym lub prywatnym w zakresie:

zarządzania i oceny projektów badawczo-rozwojowych,

wykorzystywania rezultatów projektów badawczo-rozwojowych, transferu technologii i innowacji,

edukacji, komunikacji, etyki,

międzynarodowej współpracy w nauce i technologii,

rozwoju zasobów ludzkich,

i chcą zgłosić swoje kandydatury na ekspertów oceniających wnioski projektowe w konkursach ogłaszanych w programie badan i innowacji – Horyzont 2020.

Ilość miejsc ograniczona do 17 – decyduje kolejność zgłoszeń.

Minimalna liczba uczestników: 6 osób*

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przesunięcia terminu szkolenia w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń

Prosimy o rejestrację najpóźniej do 14 sierpnia br.