Webinaria poświęcone kwestii przyjmowania zagranicznych naukowców na polskich uczelniach

W dniach 6 i 8 maja odbędą się dwa webinaria poświęcone kwestii przyjmowania zagranicznych naukowców na polskie uczelnie.

  1. Umiędzynarodowienie instytucji. Programy, wsparcie, dobre praktyki przyjmowania naukowców”, 6 maja, godz. 10:00-11:30
IROs Forum przy współpracCentrum EURAXESS Kraków przy Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej zapraszają na webinarium pt. „Umiędzynarodowienie instytucji. Programy, wsparcie, dobre praktyki przyjmowania naukowców„, które odbędzie się w najbliższą środę 6 maja w godz. 10.00 – 11.30. Szczegółowy program szkolenia znajduje się w załączonym pliku
 
Link do rejestracji na webinarium: https://rpkkrakow.clickmeeting.com/756283798/register
Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo maila potwierdzającego z linkiem do webinarium. W razie problemów z rejestracją, proszę się kontaktować z Panią Ireną Śliwińską: sliwinska@transfer.edu.pl. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia prowadzący zalecają korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 
2. „Przyjmowanie zagranicznych naukowców – legalizacja pobytu”, 8 maja, godzina 12:00
W dniu 8 maja o godzinie 12.00 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) organizuje webinarium pt. „Przyjmowanie zagranicznych naukowców – wizy legalizacja pobytu„.
 
Omówione zostaną następujące kwestie: jakie są warunki wjazdu do Polski obywateli UE i z krajów trzecich, jak należy zalegalizować pobyt zagranicznego naukowca, czy naukowcy potrzebują zezwolenia na pracę, czy nadal obowiązkowy jest meldunek w Polsce, jak uzyskać PESEL i NIP przez cudzoziemca oraz jakie są warunki pobytu cudzoziemców w Polsce podczas pandemii COVID-2019.