Webinarium informacyjne Działanie „Maria Skłodowska-Curie” Postdoctoral Fellowships

W kwietniu 2024 Komisja Europejska otworzy konkurs na projekty w ramach Działania „Maria Skłodowska-Curie” Postdoctoral Fellowships 2024 (MSCA PF 2024).

Istotą Działania są indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe przeznaczone dla naukowców ze stopniem naukowym doktora. Program ma na celu uzyskanie nowych umiejętności, doświadczenia dla rozwoju kariery naukowej w wyniku pracy w indywidualnym, interdyscyplinarnym projekcie badawczo-szkoleniowym oraz dzięki mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

W ramach trwania projektu badacz zatrudniony jest w instytucji goszczącej na podstawie umowy o pracę, a instytucja goszczącą w każdym przypadku musi wskazać opiekuna dla zatrudnianego naukowca.

Krajowe Punkty Kontaktowe ds. MSCA z Polski, Litwy i Łotwy zapraszają na kolejne z cyklu wydarzenie związane z konkursem MSCA Postdoctoral Fellowships 2024. To spotkanie dedykowane naukowcom zainteresowanym składaniem wniosku na konkurs MSCA PF 2024. Porozmawiamy o zasadach konkursu oraz przedstawimy naukowców, którzy z powodzeniem złożyli wniosek i otrzymali finansowanie swojego projektu w ramach MSCA PF.

Data: 11 kwietnia 2024 r., 9:30–11:30 CET
Miejsce: online na platformie MsTeams
Język wydarzenia: angielski
Rejestracja: otwarta do 10 kwietnia do 2024 r. do 15:30 (CET):
https://forms.office.com/e/2hZ2gDEQFJ

Szczegółowy program spotkania zostaną udostępnione bliżej terminu wydarzenia.

 ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM INFORMACYJNE