Wstępne terminy konkursów ERC w 2021 roku

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) opublikowała wstępne terminy konkursów na granty ERC w nowym Programie Ramowym Horyzont Europa.

  • ERC Starting Grant 2021: 12 stycznia – 9 marca 2021
  • ERC Consolidator Grant 2021: 21 stycznia – 20 kwietnia 2021
  • ERC Advanced Grant 2021: 20 maja – 31 sierpnia 2021

Daty otwarcia i zamknięcia naboru wniosków mogą ulec zmianie.