Wstrzymanie naboru wniosków na granty wewnętrzne

W dniach od 6 lipca do 15 września 2019 r. ZOSTAJE WSTRZYMANY NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH DOTACJI PROREKTORA DS. NAUKOWYCH, tym:

1. NA PODNIESIENIE ZDOLNOŚCI DO UZYSKIWANIA PRESTIŻOWYCH GRANTÓW MIĘDZYNARODOWYCH oraz

2.NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PODRÓŻY W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W SPOTKANIACH 4EU+ ORGANIZOWANYCH PRZEZ UCZELNIE PARTNERSKIE SOJUSZU LUB NA ORGANIZACJĘ SPOTKAŃ 4EU+ NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM