Wyniki konkursu POLONEZ 3

W dniu 15 maja 2017r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu POLONEZ 3. POLONEZ to konkurs skierowany do naukowców z zagranicy, którzy planowali zrealizować swoje projekty w polskich jednostkach badawczych.

Na 380 złożonych wniosków do sfinansowania skierowano 37 z czego na Uniwersytecie Warszawskim będzie zrealizowanych 7 projektów. Granty będą realizowane na Wydziale Historycznym, Wydziale Polonistyki, Wydziale Fizyki oraz  w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów. Łączna kwota przyznana na realizację projektów to 5 474 046,00zł.

Z wynikami konkursu można zapoznać się na stronie: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-05-15-wyniki-opus12-preludium12-sonata12-polonez3