Zdalny system pracy BMPB

Po wprowadzeniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz  zgodnie z  komunikatem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącym zasad funkcjonowania uczelni od 16 marca 2020 r., w tym pracy administracji, obiegu dokumentów oraz funkcjonowania budynków uniwersyteckich, od dnia 16 marca br.  Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych rozpoczyna pracę w trybie zdalnym.

1. Pracownicy BMPB pracują zdalnie z wykorzystaniem poczty e-mailowej (http://bmpb.uw.edu.pl/kontakt/), załatwiając napływające sprawy w normalnych godzinach pracy Biura (8:00-16:00/9:00-17:00).

2. Z pracownikami BMPB można kontaktować się również za pośrednictwem Skype: „badaniauw”.

3. BMPB nie przyjmuje interesantów.
W wyjątkowych sytuacjach kierownik Biura może wyrazić zgodę na przyjęcie interesanta w siedzibie Biura, wyznaczając osobę dyżurującą, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania e-mailowo oraz z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

4. Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG).

5. Wersje papierowe wszelkich dokumentów należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię.

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.

Kierownik BMPB