Konferencja Sojuszu 4EU+ na Uniwersytecie Warszawskim – fotorelacja

10 października 2022 r., w budynku Dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowy udział Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych polskich uczelni w sojuszach europejskich w ramach projektów realizowanych w programach UE Erasmus+ oraz Horyzont 2020.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały dotychczasowe działania edukacyjne i badawcze, przykłady projektów koordynowanych przez pracowników UW oraz inne wspólne inicjatywy mające na celu pogłębienie i zacieśnienie współpracy pomiędzy członkami Sojuszu 4EU+ oraz wymiany doświadczeń między polskimi członkami Uniwersytetów Europejskich. Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych, kierownik projektu Uniwersytety Europejskie na UW. Misję, strategię i kluczowe zadania 4EU+ przedstawiła Sektetarz Generalna Sojuszu, Isabelle Kratz. Proces budowy potencjału badawczego 4EU+ oraz źródła finansowania badań w ramach Sojuszu przedstawili prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. Badań, oraz Diana Pustuła, kierowniczka Biura Międzynarodowych Programów Badawczych UW.

W konferencji wziął także udział przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki, Mateusz Gaczyński, zastępca dyrektora Departamentu ds. Innowacji i Rozwoju MEiN, Bartosz Stawiarz, dyrektor Biura ds. współpracy z regionami Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

Uczestnicy wydarzenia mogli posłuchać o doświadczeniach Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z uczestnictwa w sojuszach Uniwersytetów Europejskich (odpowiednio: ENHANCE, Una Europa i YUFE).

Koordynatorzy czterech programów flagowych 4EU+ na UW zaprezentowali tematykę i dotychczasowe osiągnięcia zespołów realizujących flagshipy. Udział w aktywnościach 4EU+ opisali także studenci i doktoranci UW. Konferencję zakończyły prezentacje poświęcone działaniom mobilnościowym oraz komunikacyjno-promocyjnym Sojuszu 4EU+.

Zapraszamy do obejrzenia filmu-relacji z wydarzenia:

Fotorelacja z konferencji: LINK

Prezentacje udostępnione przez prelegentów: LINK

Więcej na temat Sojuszu 4EU+ na stronie https://4euplus.eu