Koszty osobowe w projekcie

Koszty osobowe w projekcie – kwalifikowane

Koszty osobowe związane z realizacją projektu w Programie H2020 ograniczone zostały do kosztów wynagrodzenia zasadniczego (brutto wraz ze wszystkimi obciążeniami) osób zatrudnionych przez beneficjenta na podstawie umowy o pracę lub skierowanych do pracy w projekcie.

W przypadku instytucji o charakterze niezarobkowym (non-profit) istnieje możliwość wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia (proporcjonalnie do czasu pracy w projekcie). Jednak możliwość stosowania dodatkowego wynagrodzenia jest mocno ograniczona (Art. 6.2A1 Umowy Grantowej).

UWAGA!