Raportowanie i audyt w projektach Horyzontu 2020

Szkolenie „Raportowanie i audyt w projektach Horyzontu 2020” odbędzie się 16 października 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Jest to trzecie wydarzenie tego typu odbywające się w Polsce. 

Szkolenie „Raportowanie i audyt w projektach Horyzontu 2020” organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW. jest wspołorganizatorem wydarzenia.

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do służb finansowo-administracyjnych zajmujących się zarządzaniem i rozliczaniem projektów z instytucji aktywnych w Programach Ramowych UE. Wydarzenie ma służyć rozpowszechnianiu informacji o zasadach raportowania kosztów projektu, a co za tym idzie minimalizowaniu ilości błędów popełnianych przez beneficjentów. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom prawidłowego sprawozdawania kosztów wynagrodzeń – kwestii, która wywołuje zazwyczaj najwięcej pytań i wątpliwości beneficjentów.

Szkolenie odbywa się w ramach kampanii komunikacyjnej Komisji Europejskiej i zostanie poprowadzone przez ekspertów z Komisji w języku angielskim (nie będzie zapewnione tłumaczenie na język polski).

Program szkolenia:

Final Agenda – Warsaw 16 10_UW